Vi vill att ideella
hjärtan ska slå fortare

Vi lider med ideella krafter som tvingas hitta tungrodda sätt att hitta intäkter på. Eller som säljer andras lotter på provision, när visionen är att ha egna lotter. Så vi kortslöt processen.

Hjälp hela vägen mot föreningens egna intäktskälla

Alla ideella föreningar kan få ett lotteritillstånd. Och alla med ett lotteritillstånd kan förverkliga digitala lotter och spel genererar ett överskott. Oavsett om det handlar om unikt framtagna spelkoncept eller våra plug and play-produkter. Vi vägleder verksamheter genom hela resan från struktur och formalia, via juridik, compliance and beyond. Finansiella ljusglimtar är inom räckhåll.

Det är stor skillnad på lotterier och casinon

Lotterier är ideella och gör något fint för samhället.
Kontrollen och lagarna kring lotterier är mycket hårdare: Minst 25 procent måste gå till en god sak, max 50 procent får gå tillbaka till spelaren.
Tempot och ramverket i våra spel och lotterier triggar inte beroende som casinon.

Vi tar spelansvar
på allvar

Det är dags för ideella lotterier att bli konkurrenskraftiga mot kommersiella online-aktörer och casinon – utan att utsätta konsumenter för högriskspel. Att spela är spännande, men det är viktigt att uppmuntra till hälsosamma spelvanor för att undvika spelberoende. I vår plattform finns stöd för spelansvar inbyggt och vi arbetar på att nå ännu längre med detta. Tryggt spelande borde vara en självklarhet. Som medlem i Spelbranschens Riksorganisation ställer vi oss bakom en mer hållbar spelbransch.

Sveriges enda full-service ger en trygg väg framåt

Hos oss på Random State finns en helt unik lösning för ideella verksamheter som vill bedriva digitala lotterier. För en enskild förening kan det säkra ekonomin långsiktigt med minimal administration. För civilsamhället i stort kan det revolutionera vägen mot en bättre värld.

Med vår hjälp minimeras ledtiderna för time to market, fram tills nu strandar ofta produktkoncept redan på skisstadiet, eftersom förutsättningarna för att realisera dem inte existerat.

Framtidssäkrad plattform för intäkter och innovationer

Av de största allmännyttiga lotterierna är flera redan igång med att introducera den certifierade plattformen. En aktör har redan avvecklat en äldre plattform och lanserat flera spel och lotter hos oss. En rad innovativa produkter lanseras löpande framöver.
Därmed börjar även en energirik resa mot att ta andelar och generera nya intäkter till allmännyttan – istället för att den försvagas eller dör ut. Vill du hänga på?